Kursplan för vårterminen 2007
MODELLBASERAD PROJEKTERING FÖR ARKITEKTER OCH INGENJÖRERADP600
Model Based Design for Architects and Engineers

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen i Byggteknik med arkitektur. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursledare och kontaktperson är Jonas af Klercker, 046-127758. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Implementering av IT inom byggområdet kräver en digital hantering av all information. För projektören innebär detta arbete med modellbaserad CAD. Kursen ska ge grunderna i modellbaserad projektering och visa på de fördelar och möjligheter som den professionelle projektören kan utnyttja för att lösa sina uppgifter. Kursen genomförs med en gratis skolversion av ArchiCAD.

Innehåll
Kursen är huvudsakligen en distanskurs. Den inleds med en dags frivillig introduktion i Lund. Därefter ska den studerande på egen hand genomföra ett antal övningsuppgifter, som lämnas in över nätet och "anslås" så att övriga i kursen kan ta del. Kommunikation med lärare och deltagare i kursen sker med e-post. Kursen avslutas med en dags frivillig slutgenomgång i Lund. Kursmaterial som instruktioner och manualer m m finns tillgängliga över Internet.

Litteratur
Wikforss Ö. (ed.) Byggandets Informationsteknologi (Building Information Technology). Stockholm: Svensk Byggtjänsts Förlag.
Cumulative Index of Computer Aided Architectural Designl"http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Home", databas med mer än 2000 artiklar/papers från internationella CAAD-konferenser. Val av 5 artiklar/papers (av c:a 1100 om Computer Aided Architectural Design) med hänsyn till eget intresse.