Kursplan för vårterminen 2007
STUDIO: RESTAURERING OCH OMBYGGNADABV081
Studio: Restoration and Rehabilitation

Antal poäng: 14. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Godkänd för att få tillträde till årskurs 3. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än tio anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att i projektform öva sammanhängande metodik att undersöka, värdera och formge ny arkitektur i existerande bebyggelsemiljö. Kursen fokuserar på arkitektonisk formning i kontextuella sammanhang.

Innehåll
Kursen behandlar:

Fördjupningskursen innehåller följande huvudmoment:

Litteratur
Bedoire, F., ”Restaurering under hundra år”. Ingår i SFV:s Kulturvärden 2005:2.
Edman, V., En svensk restaureringstradition – tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn, Byggförlaget 1999.
ICOMOS, International charters for conservation and restoration, Paris 2001.
Lindbom, R. Wenander V., & Frågor och svar om byggnadsvård, Byggförlaget 2001.
Reservdelar till gamla hus. Katalog. Gysinge Centrum för byggnadsvård, 1992.
van Andel, J. & Aronson, J., Restoration ecology - the new frontier. Oxford, Blackwell 2006.
Kompendium tillhandahålls av avdelningen.