Kursplan för vårterminen 2007
BEBYGGELSEVÅRD: MODERNISMENS BYGGNADERABV065
Architectural Conservation and Restoration: Modernistic Architecture

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än tio anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att ge kunskaper och metoder att forma arkitektur i existerande bebyggelse. Kursen ger träning i arkitektens metoder; förundersökning, byggnadsanalys samt projektering av arkitektur med betoning på kontextuella sammanhang. Kursens inriktning är utveckling och förnyelse av sentida och halvmodern bebyggelse. Modernismens arkitekturidéer behandlas liksom de specifika krav på förnyelse och tillbyggnad som byggnadernas konstruktion och byggnadsmaterial förutsätter.

Innehåll
Kursen behandlar modernismens bebyggelse med bevarandevärde som ställer särskilda krav på:

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad. Bedömning av insatsens varaktighet och möjlighet att underhållas och förnyas ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Fördjupningskursen innehåller följande huvudmoment:

Litteratur
Hall, T. (red), Rekordåren, en epok i svenskt bostadsbyggande, Karlskrona, Boverket, 1999.
Melchert, D., Rekordårens bostadsmiljöer, Malmö 1955-75. Malmö 2001.
Rudberg, E., Stockholmsutställningen 1930 – modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholm 1999.
Rörby, M. (red), En miljon bostäder, Årsbok Arkitekturmuseet, Stockholm 1996.
Siré, E., Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö, Stockholm, Svensk byggtjänst, 2001.
Weston, R., Modernism, London 1996.
Kompendium från avdelningen.