Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR I EXTREMA MILJÖER (ARTEFAKTER SOM VERKLIGHETSBESKRIVNING)AAU245
Architecture in Extreme Environments (Artefacts and Reality)

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända arbetsuppgifter. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen samläses med fördjupning AAU193, Arkitektur i extrema miljöer: STAR Design II, 16 poäng. Kursen ges nästa gång vt 2008. Hemsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Studenterna ska lära sig att ställa frågor istället för att starta från ett givet problem/svar och få insikter i relationen mellan artefakter och verklighetsuppfattningar.

Innehåll
Kursen studerar förhållandet mellan Produktion - Design, Arkitektur, Media och “Varumärken” - och Användande - Brukande och Konsumtion och hur detta påverkar ett betraktande och beskrivande av en verklighet.

Kursen behandlar Kognition, Kunskapsproduktion, Problemformulering, Systemtänkande och Kommunikationsteori.

Kursen består av föreläsningar och övningar.

Litteratur
Bruner, J.: Making Stories. New York, 2002
Fiske, J.: Introduction to Communication Studies. London 1990
Gustafsson, L., Lanshammar, H., Sandblad, B: System och modell. En introduktion till systemanalysen. Lund, 1982.
Lundeqvist, J., Design och produktutveckling. Lund, 1995