Kursplan för läsåret 2007/2008
STRUKTURDYNAMIKVSM051
Dynamics of Structure

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM045 och VSM045. Valfri för: M4, M4mo, V4at, V4hb, V4sa. Kursansvarig: Professor Göran Sandberg, Goran.Sandberg@byggmek.lth.se och Per-Erik Austrell, per-erik.austrell@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förkunskapskrav: VSM040 Finita elementmetoden eller FHL064 Finita elementmetoden FK samt ytterligare 16 hp på fortsättningskursnivå fördelade inom områdena hållfasthetslära, mekanik, konstruktionsteknik och tillämpad matematik. (Exempel på lämpliga kurser för studenter från V-programmet är Balkteori, Stålbyggnadsteknik samt Betongbyggnad eller Tillämpad matematik.). Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Bedömningen sker med utgångspunkt från inlämnade övningsuppgifter, två beräkningsrapporter och en slutlig muntlig diskussion. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge metoder inom modern strukturdynamik och tillämpning av dess inom konstruktion av olika slag inom byggnadskonstruktion och fordonsindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Chopra, A. K.: Dynamics of Structures, Prentice Hall, 1995 eller alt. litt. ("Structural Dynamics", rapport som ges ut på avdelningen) CALFEM ver 3.3 – A finite element toolbox to MATLAB. Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära. Lund, 1999.