Kursplan för läsåret 2007/2008
TEKNISK BASTERMINTBT020
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal högskolepoäng: 30. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs: Matematik C, Fysik A och Kemi A. Vidare krävs slutbetyg/avgångsexamen från gymnasieskolan eller komvux. Högskoleprov beaktas ej. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina i Ma D, Ma E, Fy B samt Ke B. Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning i Översiktskurs. Laborationer i samtliga delkurser förutom matematik. Övrigt: Godkänd bastermin ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (HBG) och ger behörighet att söka brandingenjörsutbildningen (Lund). Godkänd bastermin och godkänt i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar. Ke B ges i samarbete med Komvux, Helsingborg och i mån av plats. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Målet med kursen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Innehåll
OBLIGATORISKA KURSER
Matematik D
Föreläsningar 36 tim, övningar 32 tim, självstudier 140 tim

Fysik B
Föreläsningar 98 tim, övningar 52 tim, laborationer 22 tim, självstudietid 200 tim

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Översiktskurs
Föreläsningar 12 tim, övningar 8 tim, laborationer 4, självstudier 40 tim

.............................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 tim, övningar 28 tim, självstudier 100 tim

Kemi B
Föreläsningar 30 tim, övningar 30 tim, laborationer 20 tim, självstudier 200 tim

Litteratur
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs C och D, NV/TE. Bokförlaget Natur och kultur. ISBN: 9789127510029.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs E, NV/TE. Bokförlaget Natur och kultur. ISBN: 9789127510296.
Cutnell & Johnsson: Physics, 7th Ed. John Wiley & Sons. ISBN: 978047166315.
Litteratur för Kemi B meddelas av Komvux, Helsingborg.