Kursplan för läsåret 2007/2008
TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal högskolepoäng: 60. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs: Matematik kurs C eller 3 åk SE eller etapp 3 lägst betyg G/3. Vidare krävs slutbetyg/avgångsexamen från gymnasieskolan eller komvux. Högskoleprov beaktas ej. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina i Ma ABCD, Ma E, Fy AB, Ke A samt Ke B. Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning i Teknisk översiktskurs. Laborationer i samtliga delkurser förutom matematik. Övrigt: Godkänt basår ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar (HBG) och ger behörighet att söka brandingenjörsutbildningen (Lund). Godkänt basår och godkänt betyg i Ma E ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar. Ke B ges i samarbete med Komvux, Helsingborg och i mån av plats. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Målet med kursen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Innehåll
OBLIGATORISKA KURSER

Matematik ABCD
Föreläsningar 78 tim, övningar 56 tim, självstudier 220 tim

Fysik AB
Föreläsningar 126 tim, övningar 86 tim, laborationer 32 tim, självstudier 300 tim

Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Kemi A
Föreläsningar 56 tim, övningar 28 tim, laborationer 24 tim, självstudier 200 tim

Teknisk översiktskurs
Föreläsningar 16 tim, övningar 12 tim, laborationer 10 tim, självstudier 70 tim

.......................................................................................................................................................................

TILLVALSKURSER
Matematik E

Föreläsningar 32 tim, övningar 28 tim, självstudier 100 tim

Kemi B
Föreläsningar 30 tim, övningar 30 tim, laborationer 20 tim, självstudier 200 tim

Litteratur
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs A och B, NV/TE. Bokförlaget Natur och kultur. ISBN: 9789127510364.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs C och D, NV/TE. Bokförlaget Natur och kultur. ISBN: 9789127510029.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs E, NV/TE. Bokförlaget Natur och kultur. ISBN: 9789127510296.
Cutnell & Johnsson: Physics, 7th Ed. John Wiley & Sons Inc 2006. ISBN: 9780471663157.
Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg & Rydén: Gymnasiekemi A. Liber 2001. ISBN: 9789147016495.
Litteratur för Kemi B meddelas av Komvux, Helsingborg.