Kursplan för läsåret 2007/2008
ÅNG- OCH GASTURBINTEKNIKMVK051
Steam and Gas Turbine Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4, M4en, M4fs. Kursansvarig: Univ.lektor Mohsen Assadi, Mohsen.Assadi@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MVK026 Turbomaskinernas teori. Prestationsbedömning: För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment d v s inlämningsuppgifter vara godkända. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse för uppbyggnad och funktionssätt hos komponenterna i en enkel gasturbincykel, samt ångturbiner där fokus ligger på gasturbindelen. Att ge grundläggande färdighet i problemlösning avseende energibalans på komponent och systemnivå, strömning kring skovlar, enkla förbränningsanalyser, samt beräkning av verkningsgrader och förluster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Analys av gasturbincyklers uppbyggnad och prestanda.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Fördjupande komponentstudier om kompressorer, brännkammare och expandrar.

Metoder för dimensionering, dellastberäkningar och prestandabestämning.

Litteratur
Cohen, H; Rogers, G F C; Saravanamuttoo, H I H: Gas Turbine Theory, 5:e uppl. Pearson Education 2001. ISBN:0-13-015847-X samt utdelat material om förbränning.