Kursplan för läsåret 2007/2008
ANALYS PÅ NANOSKALANKOO105
Materials Analysis at the Nanoscale

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Prof. Reine Wallenberg, reine.wallenberg@polymat.lth.se och Doc. Anders Mikkelsen, anders.mikkelsen@sljus.lu.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen efter ca 5 veckor, som ger ett tillskott på upp till 0.3 betygsgrader vid godkänd huvudtentamen Skriftlig tentamen. Tentamensresultat tillsammans med tillskott från deltentamen ger slutbetyg. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Williams, D B och Carter, B C: Transmission electron microscopy – a textbook for materials science. Plenum Press 1996. ISBN: 0-306-45324-X.
Attard, G och Barnes, C: Surfaces: Oxford Chemistry Primer no. 59. Oxford University Press 1998. ISBN 0-19-855686-1.
Material utlagt på kursens hemsida.