Kursplan för läsåret 2007/2008
BILDESIGNIDE150
Automotive Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: ID2. Kursansvarig: Gästlärare Charlotte Sjödell, charlotte.sjodell@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: Första året på industridesignprogrammet. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: lottning. Prestationsbedömning: Examinationen kräver deltagande i undervisning, inlämning av hemuppgifter samt slutlig presentation.

Syfte
Ge en introduktion till grundtekniker som används inom transportdesign.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- med skisser, rendering samt skal modell presentera en design till ett fordon.

- digitalt och verbalt presentera ursprunglig idé, design process och slutlig design.

Innehåll
Kursen hålls veckovis och består av föreläsning samt kritik i grupp. Föreläsningarna täcker följande områden:

Litteratur
Rekommendation
IDSA (2001), Design Secrets: Products/ 50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Powell,D.; Presentation Techniques
Auto & Design magazine
Car Styling magazine
The techniques of Harald Belker:
Vol. 1: Introduction to Car Design and Drawing.
ISBN 1-930878-68-0
The techniques of Harald Belker:
Vol. 2: Digital car rendering in Photoshop
The techniques of Harald Belker:
Vol. 3: Digital Rendering of a Vehicle in a Scene.
ISBN 1-930878-70-2
The techniques of Scott Robertson:
Vol.1: Basic Perspective Form Drawing
ISBN 1- 930878-81-8
Harald Belker: “The techniques of Harald Belker – Vol. 1: Introduction to car design and drawing”, The Gnomon Workshop, ISBN 1930878680
Harald Belker: “The techniques of Harald Belker – Vol. 2: Digital car rendering in Photoshop”, The Gnomon Workshop, ISBN 1930878699
Harald Belker: “The techniques of Harald Belker – Vol. 3: Digital rendering of a vehicle in a scene”, The Gnomon Workshop, ISBN 1930878702
Scott Robertson: “The techniques of Scott Robertson – Vol. 1: Basic perspective form drawing”, The Gnomon Workshop, ISBN 1930878818