Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIIDE110
Industrial Design Project III

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Adj universitetslektor Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Betygen beror på närvaro, deltagande, utveckling, genomförande av hemuppgifter, slutpresentation, resultat och skriftlig rapport. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenten skall designa en produkt och dess förpackning. I detta arbete skall hänsyn tas till frågor om varumärke, grafik, typografi och matierialval. Studenterna skall använda sina erfarenheter från pågående och avslutade kurser. Förpackningsteknik och logistik kommer att studeras.

Litteratur
Rekommenderat litteratur:
Cities for a small planet, Richard Rogers
Fast Food Nation, Eric Schlosser
Geography of Nowhere, The rise and decline of America’s man-made landscape, James Howard Kunstler
The rise of the creative class, Richard Florida
Bilen Biffen Bostaden, Hållbara Laster Smartare Konsumtion, (swedish, english summary) Stefan Edman SOU2005:51, Fritzes bokhandel, Stockholm
No Logo, Naomi Klein
The Long Emergency, Surviving the Converging Catastrophes of the twenty-first Century, James Howard Kunstler
Inconvenient Truth, Al Gore
Content, Rem Koolhaas
På väg mot ett oljefritt Sverige (swedish), download: http://www.regeringen.se/sb/d/6316/a/66280;jsessionid=awtsl-BHCzk5
FILMS/DVD
Surplus, Erik Gandini
End of Suburbia, Gregory Green
The inconvenient Truth, Al Gore
We feed the world, Erwin Wagenhofer
Manufacturing Consent, Noam Chomsky
Jamie’s School Dinners, Jamie Olivier