Kursplan för läsåret 2007/2008
BILDANALYS, PROJEKTDELFMA175
Image Analysis, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA171 och FMA171. Valfri för: C4, D4, D4bg, E4, F4, Pi3. Kursansvarig: Studierektor Lars-Christer Böiers, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA170 Bildanalys. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen Bildanalys FMA170 med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA170.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA170.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA170.

Innehåll
Se FMA170.

Litteratur
Se FMA170.