Kursplan för läsåret 2007/2008
MATRISTEORI, PROJEKTDELFMA125
Matrix Theory, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA121 och FMA121. Valfri för: D3, E3, F3, Pi3. Kursansvarig: Studierektor Lars-Christer Böiers, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA120 Matristeori. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA120 Matristeori med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA120.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Innehåll
Se FMA120.

Litteratur
Se FMA120.