Kursplan för läsåret 2007/2008
KONTINUERLIGA SYSTEM, PROJEKTDELFMA023
Applied Mathematics, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F2, N3, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Lars-Christer Böiers, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA021 Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av den större kursen i Kontinuerliga system med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA021.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Innehåll
Se FMA021.

Litteratur
Se FMA021.