Kursplan för höstterminen 2003
PROJEKTKURS I TEKNISK VATTENRESURSLÄRA DEL IVVR160
Project course part I

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: W4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledare för ekosystemteknik, Teknisk vattenresurslära. Prestationsbedömning: Muntlig och/eller skriftlig redovisning.

Mål
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper.

Innehåll
Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete.

Litteratur
Relevanta artiklar och litteratur inom det valda området.