Kursplan för höstterminen 2003
BANTEKNIK FÖR INGENJÖRERVVB660
Track and permanent way for engineers

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Lärare LTH Ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och fullföljda laborationer. Övrigt: Obligatoriskt deltagande i studiebesök.

Mål
Efter kursen ska studenterna ha grundläggande kunskaper om

- banans konstruktion, utformning och funktion samt om de anläggningar som finns i anslutning till banan

- spårgeometriska grundbegrepp samt kunna tillämpa och dimensionera geometrin efter dessa normer och regler

- sambandet mellan fordon och bana och de krafter som därigenom uppstår

- på vilket sätt och efter vilka principer BV sköter och underhåller sina spåranläggningar

- vad man bör tänka på och vilka hänsyn som måste tas för att samordningen med andra teknikslag ska fungera

Innehåll
· Banans konstruktion / banunderbyggnad

· Banans konstruktion / banöverbyggnad

· Banans omgivning

· Spårets geometri

· Samverkan fordon – bana

· Ban- /spårunderhåll

· Tekniksamordning – ban, el, signal, tele

Litteratur
Kurspärm ”Banteknik för ingenjörer”, Avd. för banteknik, Banskolan.