Kursplan för höstterminen 2003
PROJEKTKURS I TEKNISK GEOLOGI DEL IVTG080
Project course part I

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledare Joakim Malm, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Muntlig och/eller skriftlig redovisning.

Mål
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper, särskilt inom geoteknologisk fältundersökningsmetodik och ingenjörsgeofysik.

Innehåll
Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete.

Litteratur
Relevanta artiklar och litteratur inom det valda området.