Kursplan för höstterminen 2003
FYSISK PLANERING II - DETALJPLANERINGVGM690
Physical planning II - urban planning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG3. Kursansvarig: Mats Carlson mats.carlson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: Fysisk planering I. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete.

Mål
Kursen skall ge kunskaper i den fysiska detaljplaneringens rättsliga och tekniska förutsättningar samt om framställning av plandokument för detaljplanering. Grundläggande begrepp och regelsystem inom plan- och byggrätten, som är viktiga för planeringsprocessen och byggandet, behandlas.

Innehåll
Plan- och bygglagen. Plantyper och planhandlingar. Rättsverkningar.
Lovgivning enligt Plan- och bygglagen
Äldre planformer
Projektarbete: detaljplan enligt Plan- och bygglagen

Litteratur
Bestäms en månad innan kursstart