Kursplan för höstterminen 2003
GIS, FKVGM655
GIS, Advanced Course

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Klas Cederin, klas.cederin@hbg.lth.se och lärare från Naturgeografiska institutionen, Lunds Universitet, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VGM630 Geomatik introduktion, VGM650 GIS grundkurs, EDA638 Databaser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Ge den studerande teoretiska och praktiska kunskaper i processmodellering med GIS-verktyg.
Ge den studerande insikt och praktiska färdigheter i en större projektövning.

Innehåll
Geografisk modellering.
Projektmetodik inom tillämpningsområde omfattande delmoment såsom
Metadatabaser.
Verksamhetsbaserade databaser.

Litteratur
Bestäms senast 1 mån innan kursstart.