Kursplan för höstterminen 2003
INTERNET KARTOGRAFI OCH VISUALISERINGVGM645
Web Cartography and visualisation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG3. Kursansvarig: Thomas Jacobsson thomas.jacobsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen skall ge kunskap om de olika typer av webbaserade kartor och dess användnings område samt visualisering.
Kursen skall ge inblick i och kunskap om visualiseringsprocessen och förståelse om de möjligheter och begränsningar som finns.
Kursen skall ge kunskap om hur publiceringen av webbaserade kartor går till och de redskap som behövs.

Innehåll

Litteratur
Faställes senast en månad innan kursstart