Kursplan för höstterminen 2003
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI1. Kursansvarig: Lars Ollvik, lars.ollvik@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Övrigt: Obligatoriskt fältmoment 16 timmar.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll

Litteratur
Elementary Surveying:an Introduction to Geomatics 10/e
Räkneuppgifter i Geodesi med kartteknik
Formelsamling
Övrig litteratur fastställes senast en månad före kursstart