Kursplan för höstterminen 2003
FASTIGHETSEKONOMIVFT045
Real Estate Economics

Antal poäng: 18. Betygskala: TH. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen (provisiorisk), Lantmäteriutbildning. Rekommenderade förkunskaper: Termin 1-4 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen och godkända projektarbeten. Resultaten från dessa moment sammanvägs i ett slutbetyg. Obligatorisk, förberedd närvaro gäller för det mesta av undervisningen. Hemsida: http://www.lantm.lth.se. Övrigt: Preliminär kursplan då kursen är vid kursplanebokens tryckning under utarbetande.

Mål
Att ge kunskaper om grundläggande national- och företagsekonomi samt, med dessa kunskaper som grund, i mer fördjupad form beskriva och tillämpa fastighetsekonomiska teorier och metoder. Särskilt skall kursen ge färdigheter i analyser av fastigheters värden, av hyres- och fastighetsmarknaderna samt av investeringar i fast egendom.

Innehåll
En stor del av kursen ägnas åt projektarbeten, där kunskaper från nedanstående inslag, liksom från tidigare kurser på programmet, integreras i tillämpad form.

Kursen skall tillhandahålla nationalekonomiska grundbegrepp och analyser av fastighetsmarknaden och beskriva såväl hur den allmänna ekonomin påverkar fastighetsmarknaden som fastighetsmarknadens betydelse för den allmänna ekonomin.

Företagsekonomiska grundbegrepp ingår, liksom elementär redovisningsteknik och kapitalplanering, med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden.

Fastigheter studeras som ekonomiska objekt med särskilt avseende på särdragen:

Litteratur
Artikelkompendium och relevant lagtext


Fastighetsekonomi / Delkurs 10103

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen (provisorisk). Rekommenderade förkunskaper: Termin 1-4 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Resultaten från skriftlig tentamen i delkurs 1 och godkända projektarbetena i delkurs 2 kommer att sammanvägas i ett slutbetyg. Obligatorisk, förberedd närvaro gäller för det mesta av undervisningen.

Mål
Att ge kunskaper om grundläggande national- och företagsekonomi samt, med dessa kunskaper som grund, i mer fördjupad form beskriva och tillämpa fastighetsekonomiska teorier och metoder. Särskilt skall kursen ge färdigheter i analyser av fastigheters värden, av hyres- och fastighetsmarknaderna samt av investeringar i fast egendom.

Innehåll
En stor del av kursen ägnas åt projektarbeten, där kunskaper från nedanstående inslag, liksom från tidigare kurser på programmet, integreras i tillämpad form.

Kursen skall tillhandahålla nationalekonomiska grundbegrepp och analyser av fastighetsmarknaden och beskriva såväl hur den allmänna ekonomin påverkar fastighetsmarknaden som fastighetsmarknadens betydelse för den allmänna ekonomin.

Företagsekonomiska grundbegrepp ingår, liksom elementär redovisningsteknik och kapitalplanering, med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden.

Fastigheter studeras som ekonomiska objekt med särskilt avseende på särdragen:

Litteratur
Artikelkompendium och relevant lagtext


Fastighetsekonomi / Delkurs 2 - projektarbete0203

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen (provisiorisk). Rekommenderade förkunskaper: Termin 1-4 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Resultaten från skriftlig tentamen i delkurs 1 och de godkända projektarbetena i delprov 2 kommer att sammanvägas i ett slutbetyg. Obligatorisk, förberedd närvaro gäller för det mesta av undervisningen.

Mål
Att ge kunskaper om grundläggande national- och företagsekonomi samt, med dessa kunskaper som grund, i mer fördjupad form beskriva och tillämpa fastighetsekonomiska teorier och metoder. Särskilt skall kursen ge färdigheter i analyser av fastigheters värden, av hyres- och fastighetsmarknaderna samt av investeringar i fast egendom.

Innehåll
En stor del av kursen ägnas åt projektarbeten, där kunskaper från nedanstående inslag, liksom från tidigare kurser på programmet, integreras i tillämpad form.

Kursen skall tillhandahålla nationalekonomiska grundbegrepp och analyser av fastighetsmarknaden och beskriva såväl hur den allmänna ekonomin påverkar fastighetsmarknaden som fastighetsmarknadens betydelse för den allmänna ekonomin.

Företagsekonomiska grundbegrepp ingår, liksom elementär redovisningsteknik och kapitalplanering, med särskild anpassning till värdering av fastigheter och kreditgivning på fastighetsmarknaden.

Fastigheter studeras som ekonomiska objekt med särskilt avseende på särdragen:

Litteratur
Artikelkompendium och relevant lagtext