Kursplan för höstterminen 2003
INTERNATIONELL FASTIGHETSRÄTTVFR071
International Real Estate Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Lantmäteriutbildning. Förkunskapskrav: VFR026 Allmän fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatorisk undervisning förekommer. Övrigt: Ersätter kursen VFR070. Kursen ges nästa gång läsåret 2003/04.

Mål
Kursen ska ge förståelse för andra länders samhälls- och rättskulturer samt ge ett perspektiv på det svenska rätts- och fastighetssystemet. Den är i huvudsak inriktad på den rent civilrättsliga delen av fastighetsrätten.

Innehåll
Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete. Den är i huvudsak inriktad på den rent civilrättsliga delen av fastighetsrätten:

Det anglosachsiska rättssystemet behandlas särskilt noga, men kursen kommer också att ta upp de kontinentala systemen.

Litteratur
Cunningham, Stoebuck & Whitman, Property och litteratur enligt anvisningar under kursen.