Kursplan för höstterminen 2003
BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR054
Fire Safety Evaluation

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Godkänd hemuppgift, godkända inlämningsuppgifter, närvaro vid demonstrationslaborationer, godkänd laboration, redovisning och genomförande av projektuppgift, närvaro vid obligatoriska redovisningar, revidering av rapporten efter presentation och genomgångar ger slutbetyget godkänd. Godkänd opposition. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål

Innehåll
Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvensen av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl a experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning. Projektarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium.

I kursen ingår också hemuppgifter, laborationer och inlämningsuppgifter. Vidare ingår datorlaborationer. Den första med utrymningsprogram och den andra med FAST ver3.

Litteratur
Tid för utrymning. SRV-rapport
Studies of human behaviour in fire..., D Canter
Boverkets byggregler, BBR
Lektionsfrågor BBR (stencil med instuderingsfrågor till BBR)
Utdrag ur lag och förordning
Användarmanual till SIMULEX (stencil)
Övningsuppgifter till SIMULEX
Beskrivning av ERM (stencil)
Simulation of visibility in Hazard1/Cfast, Report 7010, Brandteknik. Hans Hultquist.
Övningsuppgifter Hazard (stencil)
Brandskyddshandboken, Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH
Från SFPE handboken: - Movement of People, section 3/chapter 13. - Behavioural Response to Fire and Smoke, section 3/chapter 12. - Emergency Movement, section 3/chapter 14


Brandteknisk riskvärdering / Rapport 10103

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Robert Jönsson.


Brandteknisk riskvärdering / Rapport 20203

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Robert Jönsson.