Kursplan för höstterminen 2003
BRANDKEMI - EXPLOSIONERVBR022
Fire Chemistry and Explosions

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se, Brandteknik. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 Matematik analys 1 och analys 2, KOO070 Allmän kemi för brandingenjörer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter, obligatorisk närvaro vid seminarieredovisningar och godkända laborationsrapporter. Tentamen omfattar både teorifrågor och problemlösning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Efter genomgång av kursen skall studenterna:

Innehåll
Föreläsningar och övningar behandlar:

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för förståelse och inlärning av kursen.

Litteratur
Drysdale, D.: An introduction to fire dynamics. The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (Section 3, Chapter 4 and Section 2, Chapter8). Kompletterande stenciler. Övningsuppgifter. Laborationshandledningar.


Brandkemi - explosioner / Brandkemi - explosioner0101

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Göran Holmstedt. Rekommenderade förkunskaper: FMA012, KOO070. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter och närvaro vid seminarieredovisningar. Tentamen omfattar både teorifrågor och problemlösning.

Mål
Efter genomgång av kursen i Brandkemi - explosioner ska studenterna:

Innehåll
Föreläsningar och övningar behandlar:

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen.

Litteratur
Drysdale, D.; An introduction to fire dynamics. Pitts, D. and Sissom, L.; Heat Transfer, Schaums Outline series. SFPE Handbook of Fire protection Engineering (Section 3, Chapter 4 and Section 2, Chapter 8). Kompletterande stenciler. Övningsuppgifter.


Brandkemi - explosioner / Laborationer och hemuppgift0201

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Göran Holmstedt. Rekommenderade förkunskaper: FMA012, KOO070. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter.

Mål
Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt rök- och gasalstring från jet och poolflammor.

Innehåll
Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.

Litteratur
Drysdale, D.: An introduction to fire dynamics. Kap 1, 3- 6 och 8, John Wiley & Sons 1985. SFPE valda kapitel. Laborationshandledningar.