Kursplan för höstterminen 2003
HUSBYGGNADSTEKNIK FKVBF640
Building technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: ManoUchehr Hassanzadeh, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatorisk inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målsättningen är att

Innehåll
Projektuppgiften består i att utifrån ett givet lokalprogram och på en given tomt med vissa stadsplanebestämmelser och grundläggningsförhållanden konstruera en byggnad. I uppgiften kommer tyngdpunkten att ligga på de byggnadstekniska och byggnadsfysikaliska aspekterna, men även andra aspekter måste också behandlas.

Varje grupp ska genomföra erforderliga utredningar och konstruktionsberäkningar samt upprätta utvalda delar av nödvändiga handlingar (ritningar och beskrivningar) som ett underlag för entreprenadupphandling och för myndigheters godkännande.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i övningsform, i grupper om tre personer. Parallellt med övningarna hålls ett antal föreläsningar där olika aspekter på det aktuella objektet behandlas; planlösning, klimatiseringsteknik, grundläggning, konstruktionsteknik, husbyggnadsteknik etc.

Övningarna leds av ett antal olika konsulter från olika områden av byggbranschen (planlösning, installationer, konstruktion, grundläggning, husbyggnad). Vid varje enskilt övningstillfälle kommer i allmänhet endast en av konsulterna att vara närvarande vilket innebär att grupperna måste planera sitt arbete så att de får bästa möjliga utbyte av respektive konsult.

Kontinuerlig avstämning ska ske vid möten tillsammans med beställaren. Till dessa möten ska vissa ritningar och handlingar finnas färdiga enligt överenskommelse.

Litteratur
Meddelas vid kursstart