Kursplan för höstterminen 2003
BYGGNADSFYSIKVBF605
Building Physics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VBF630, Husbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är att

Innehåll
Fysikaliska grunder av värme- och fukttransport genom material och konstruktioner. Beräkning av fukt- och temperaturtillstånd i konstruktioner. Fuktdimensionering av tak, grunder och ytterväggar. Fuktkriterier och riskanalys. Mögel och röta.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart