Kursplan för höstterminen 2003
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF012
Building Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Kenneth Sandin, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration och konstruktionsuppgift. Hemsida: http://www.byfy.lth.se/Undervisning/kurser.htm.

Mål
Det övergripande målet för kursen är:

Innehåll
Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad genomgås med hänsyn till olika krav och påfrestningar. Stor vikt läggs vid värme- och fukttekniska aspekter. Övningarna innefattar lektionsundervisning i värme- och fukttransport samt en obligatorisk konstruktionsuppgift. Lektionerna inleds med en teorigenomgång varefter teknologerna själva löser ett antal övningsexempel. Konstruktionsuppgiften innebär att från vissa givna förutsättningar utforma olika byggnadsdelar och sammanfoga dessa till en byggnad. Den obligatoriska laborationen omfattar demonstration och handhavande av vanliga instrument samt praktiska studier av vissa fenomen inom värme- och fuktområdet.

Litteratur
Byggnadstekniska begrepp. Byggnadsteknikens grunder. Värme & Fukt. Utdrag ur handböcker. Exempelsamling.