Kursplan för höstterminen 2003
FASTIGHETSFÖRVALTNING FÖR LVBE100
Real Estate Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi, VBE012 Byggprocessen. Rekommenderade förkunskaper: VBE023 Byggföretaget. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg erfordras godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter. Projektarbetets genomförande och resultat av skriftlig tentamen utgör underlag för slutbetyg. I bedömningen av tentamen, projektarbete och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning och planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Innehåll
Ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar och teknisk förvaltning. Planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad. Kunskaperna inhämtas till stor del genom projektarbete.

Litteratur
Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelningen för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1990, Svensk Byggtjänst.