Kursplan för höstterminen 2003
PROJEKT - ROBOTTEKNIKMMT155
Project - robot technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Gunnar Bolmsjö, Robotteknik. Prestationsbedömning: Rapportskrivning samt muntlig redovisning. Hemsida: http://www.robotics.lu.se.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom robotteknik.

Innehåll
En praktisk och/eller teoretisk studie inom ett område teknologen valt att fördjupa sig inom. Kan vara förstudie till examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.