Kursplan för höstterminen 2003
TILLÄMPAD FEM - PROJEKTKURSMMT125
Applied FEM - project

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Foass. Carin Andersson, Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Förkunskapskrav: Obligatoriska: Matematik GK, Mekanik AKM, Hållfasthetslära AKM Konstruktionsmaterial AKM, Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter, poängbedömd projektuppgift, frivillig hemtentamen. Övrigt: Två olika studietempon erbjuds.

Mål
Ge praktiska färdigheter i Finita Elementmetoden främst kopplat till tillverkningsprocesser, med fokusering på randvärden, indata och resultatverifikation. Detta innefattar att lära sig en kommersiell programvara, att strukturera ett praktiskt problem avseende geometri, material, laster och randvillkor för representation i en FEM-modell. Optimering av modell och geometri i relation till och önskade resultat behandlas.

Innehåll
Kursen omfattar en introduktionsföreläsning, inlämningsuppgifter som löses med Ansys samt teoriuppgifter som löses med hjälp av kurslitteraturen. Studiebesök/gästföreläsning genomförs. Teknologerna arbetar med och redovisar en större projektuppgift.

Litteratur
FEM i praktiken av Staffan Sunnersjö.
Övningsuppgift 1- 4, avd f Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner.
Projektunderlag, avd f Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner.