Kursplan för höstterminen 2003
FORM OCH FÄRGMMK080
Form and Colour

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.adj. Per Kristav, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik och datorstödd ritning. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att alla övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända liksom projektuppgift. Hemsida: http://www.mkon.lth.se. Övrigt: I kursen deltar även inbjudna yrkesverksamma industridesigners.

Mål
Kursens mål är att ge en översiktlig bild av de illustrativa verktyg industridesignern utnyttjar i produktutformningsarbetet. De förvärvade kunskaperna ska fungera som referens. Detta för att i den framtida yrkesrollen som konstruktör/produktutvecklare bättre kunna utvärdera beställda formgivningsinsatser från specialister inom området. Tanken är även att studenten själv skall kunna delta och bidra i designprocessen.

Innehåll
Grundläggande gestaltningsteorier, illustrationstekniker samt datorbaserad produktmodellering ges under 65 timmar. Merparten av kursen sker i form av övningar, 49 timmar samt föreläsningar 16 timmar.

Litteratur
Referenslitteratur:
Rodwell Jenny, Lär Dig Teckna, Strömbergs Bokförlag, 1994
Smith Ray, Perspektivgrunderna, Richters, 1999
Learning StudioToos - Av Alias|Wavefront