Kursplan för höstterminen 2003
PROJEKT ÅK 3MMH690
Project Year 3

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM3. Kursansvarig: Lise Jensen, Ola Alexandersson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig redovisning.

Mål
Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från kurserna Marknadsföring och ekonomi och Multimediadesign som ges parallellt med denna kurs.
Kursdeltagarna skall få erfarenhet i att självständigt tidsplanera och driva ett projekt från idéstadiet fram till färdig produkt.

Innehåll

Litteratur
Kompendium.