Kursplan för höstterminen 2003
DATANÄTMMH641
Computer Networks

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Bengt Larsson, bengt.larsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs även godkända laborationer.

Mål
Kursen ger studenterna insikt i hur olika tekniska lösningar för ett datanät påverkar effektiviteten i ett datorprogram - inte minst i multimediatillämpningar. Då rundradio- och TV-näten numera digitaliseras och tenderar att bli mer och mer interaktiva, ges även insikt i uppbyggnad och teknik i dessa typer av nätverk samt fasta såväl mobila telenät.

Innehåll

Litteratur
Stallings, William: Data and Computer Communication, 6:e upplagan, ISBN 0-13-084370-9.