Kursplan för höstterminen 2003
MULTIMEDIATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSMMH636
Multimedia Engineering Overview

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisning. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen består av två delkurser: Delkurs A: 3p och Delkurs B: 2p.

Mål
Studenten ska ha en överblick över området multimediateknik. Huvudbegreppen inom området ska efter kursen vara bekanta för att utgöra en "kartbild" över området och utbildningen.

Studenten skall efter avslutad kurs ha fått insikt i att multimediateknik innehåller många olika moment. Vidare ska kursen ge en förståelse för att högskolestudier ofta innebär att kastas ut i det okända och att ta eget ansvar för sina studier.

Innehåll
Introduktion till olika multimediella verktyg, härunder bildbehandling, digital grafik och programmering.

Litteratur
Kompendium som tillhandahålles av institutionen.


Multimediateknik, översiktskurs / Delkurs A0103

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen. Prestationsbedömning: Redovisning samt godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll
Introduktion till olika ämnen inom området multimediateknik såsom digital grafik och bildbehandling, användbarhet (Usability) och projektarbete.


Multimediateknik, översiktskurs / Delkurs B0203

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll
Introduktion till algoritmer och programmering. Studenten ska lära sig förstå begrepp inom området samt få förståelse för analytiskt tänkande.