Kursplan för höstterminen 2003
NÄTVERKSBUREN MULTIMEDIAMMH625
Multimedia by Network

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Mats Rüder, matsr@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: MMH612 Komposition bild och ljud och MMH630 Människa-media-interaktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger deltagarna en förståelse för samspelet mellan design, funktion och teknologi vid publicering över nätverk. Studenterna får en teoretisk grund och ett praktisk kunnande för uppbyggnad av hemsidor på Internet.

Innehåll
Grunden är HTML. Utifrån denna grund undersöks hur funktionaliteten kan utökas med hjälp av en rad andra tekniker och program.

Litteratur
Eva von Pepel: Den ultimata referensguiden till HTML, ISBN 91-88783-18-9, © 2000 KnowWare
Steve Krug: Don't make me think, ISBN 0789273107, 2000.