Kursplan för höstterminen 2003
ALLMÄN KEMIKOO601
General Chemistry

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1. Kursansvarig: Ronnie Thomasson, ronnie.thomasson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänd laborationskurs. Hemsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Godkänd kurs utgör förkunskapskrav för kurserna Kvalitetssäkring (KBT610), Analytisk kemi (KAK602) och Yt- och kolloidkemi (KLG601) i åk 2.

Mål
Kursen i allmän kemi säkerställer grundläggande kemikunskaper. Stor vikt läggs vid träning i att lösa kemiska beräkningsuppgifter.

Laborationerna ger grundkunskaper i allmänt laboratoriearbete där säkerhetsföreskrifter, kunskap om laboratoriemateriel och metoder är viktiga moment.

Innehåll

Litteratur
Jones L, Atkins P: Chemistry, Molecules, Matter, and change. Fourth Ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2000, ISBN 0-7167-3595-4.
Aylward, G: Chemical Data. 5th Ed., John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-470-80044-5.
Laborationer i Allmän kemi.