Kursplan för höstterminen 2003
LÄKEMEDELSLÄRAKOK080
Pharmacology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: K4Lä. Kursansvarig: Professor Olov Sterner, Olov.Sterner@bioorganic.lth.se, Bioorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.bioorganic.lth.se.

Mål
Ge en allmän kunskap om farmakologiska principer och läkemedelskemi.

Innehåll
Kursen behandlar allmänna farmakologiska principer och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde, kemiska struktur och enskilda preparat. Kursen innehåller olika moment inom läkemedelslära. Den tar upp farmakologiska principer, läkemedelskemi, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi samt cytostatika.

Samband mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt diskuteras.

Litteratur
Graham L.Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 2:a utgåvan. Oxf.U.P., UK, 200103 (isbn: 0198505337).