Kursplan för höstterminen 2003
INGENJÖRSROLLEN - KVALITET, ETIK OCH KOMMUNIKATIONKKI601
The Engineering Profession - Quality Assurance, Ethics and Communication

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1. Kursansvarig: Thomas Olsson, Thomas.Olsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända seminarier och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Föreläsningar och seminarier (övningar) är obligatoriska.

Mål
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kvalitet, etik och kommunikationsteknik. Färdighetsträning i skriftlig och muntlig framställning integreras i kursens olika delmoment.
Kursen fokuserar även på utbildningens övergripande attitydmål vilket innebär att man som ingenjör måste ta ansvar för sin yrkeskompetens exempelvis genom att vara trovärdig i sin yrkesroll, utveckla sin samarbetsförmåga, arbeta med kvalitetsansvar och ha en ekonomisk och miljömässig grundsyn.

Innehåll
Kvalitet och kvalitetssäkring

Etik

Kommunikationsteknik
Muntlig framställning

Skriftlig framställning

Socialpsykologisk introduktion

Industriell verksamhet

Litteratur
Utdelat material.
Palm, L och Windahl, S: Kommunikation - teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.