Kursplan för höstterminen 2003
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIIDE110
Industrial Design Project III

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt närvaro vid designgenomgångar. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att erbjuda en plattform för syntes av kunskap som erhållits under innevarande och tidigare terminer. Studenterna kommer att ha möjlighet att arbeta individuellt eller i grupp.

Innehåll
Ett problem definieras som man löser med hjälp av en ny produkt. Erfarenheter från de tidigare kurserna omsätts i praktiken. Studenterna kommer att få möjlighet att träna sig i hela designprocessen och omsätta alla kunskaper, metoder och verktyg i ett större projekt.

Litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/ 50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Negroponte, Nicholas, Being Digital, 1995.
Leech, Geoffrey, Semantics, Harmondsworth, Penguin 1974.
Mayall, William Henry, Principles in Design, London, Design Council 1979.
Design fundamentals, Packaging prototypes, Edward Denison & Richard Cawthray.
Design fundamentals, Packaging prototypes 2 -Closures-
Anne & Henry Emblem.
Design fundamentals, Packaging prototypes 3 -Thinking green-
Edward Denison & Guang Yu Ren.
Design Fundamentals, Designing with photographs, Peter Bonnici & Linda Proud
Design fundamentals, Visual language, Peter Bonnici
Pro-graphics, Packaging design, Conway Lloyd-Morgan
Pro-graphics, Experimental packaging, Daniel Mason
The Pepin Press, Structural package design, Haresh Pathak
G1, Lewis Blackwell & Neville Brody
och som exempel EJ att ta efter:
Rashid, Karim, I want to change the world, Thames and Hudson.