Kursplan för höstterminen 2003
DIGITAL REGLERING OCH AUTOMATIONFRT650
Digital Control and Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: FRT601 Styr- och Reglerteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur 1995, ISBN 91-44-2660-22.
Lennartsson & Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26942-0.
Utdelat material.