Kursplan för höstterminen 2003
STYR- OCH REGLERTEKNIKFRT601
Automatic Control

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på delkursen Reglerteknik samt godkända inlämningsuppgifter på delkursen Styrteknik. Som slutbetyg i Styr- och reglerteknik erhålls betyget på tentamen i delkursen Reglerteknik. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Styrteknik och Reglerteknik.

Mål
Se delkurserna.

Innehåll
Se delkurserna

Litteratur
Se delkurserna.


Styr- och reglerteknik / Styrteknik0195

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE2.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Stenciler och övningsmaterial.
Utdrag ur PLC-manual


Styr- och reglerteknik / Reglerteknik0295

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE2.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur 1995, ISBN 91-44-2660-22.
Lennartsson & Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26942-0.