Kursplan för höstterminen 2003
INTERNATIONELL PROJEKTKURS I REGLERTEKNIKFRT100
Automatic Control, International Project Course

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzén, Inst f reglerteknik. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.control.lth.se/~kursint.

Mål
Huvudmålet med kursen är att befästa grundläggande reglerkunskaper, att ge en erfarenhet av projektarbete med koppling till industriella problem samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Innehåll
Kursen ges i samarbete med Ecole des Mines de Nantes (EMN), Frankrike. Ett projekt består av tre-fyra teknologer från LTH och lika många från EMN. Projektet är baserat på ett industriellt problem. Under lp 1-2 arbetar respektive delgrupp på sin egen skola och kommunicerar med hjälp av videokonferenser, email, etc. Kursen avslutas med en intensivvecka då samtliga i projektet träffas. Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt. Vartannat år definieras projektet av ett franskt företag och kursen avslutas i Nantes och vartannat år definieras projektet av ett svenskt företag och kursen avslutas i Sverige.

Litteratur
På grund av kursens natur ingår ingen fast kurslitteratur. Skriftligt material delas ut baserat på de krav som det aktuella projektet ställer.