Kursplan för höstterminen 2003
KOMPLEX EKONOMIFMF170
Complex Economy

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, I4. Kursansvarig: Docent Thomas Guhr, Matematisk fysik. Rekommenderade förkunskaper: Obligatoriska kurser inom matematik och fysik inom resp program. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/complexeconomy.html. Övrigt: Kursen ges på engelska.

Mål
Varför anställer banker och konsultfirmor ett allt större antal fysiker? - Därför att metoder från statistisk fysik har blivit mer och mer viktiga inom ekonomin. Denna kurs är en introduktion till detta snabbt växande område där metoder och modeller hämtade från fysiken presenteras.

Innehåll

Litteratur
Kompendium