Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATIK, LINJÄR ALGEBRAFMA656
Mathematics, Linear Algebra

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2. Kursansvarig: Bert Sjögren, bert.sjogren@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom linjär algebra som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de tillämpade ämnena.

Innehåll

Litteratur
Sparr, G: Linjär algebra, Studentlitteratur 1994, ISBN 91-44-19752-7.
Övningar i Linjär algebra, Matematiska institutionen, KFS AB Lund.