Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATIK, LINJÄR ALGEBRAFMA655
Mathematics, Linear Algebra

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Bert Sjögren, bert.sjogren@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända datorlaborationer.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom linjär algebra som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de tillämpade ämnena. Studenten ska dessutom införskaffa vana vid datorprogrammet Matlab.

Innehåll

Litteratur
Sparr, G: Linjär algebra, Studentlitteratur 1994, ISBN 91-44-19752-7.
Övningar i Linjär algebra, Matematiska institutionen, KFS AB Lund.
Utdelat material för Matlab.