Kursplan för höstterminen 2003
MATEMATISK ANALYSFMA635
Calculus

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Kursansvarig: Johan Hugosson, Johan.Hugosson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Algebra betygsättes endast med godkänd eller underkänd. Slutbetyget utgörs av betyget på Analys. Hemsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Kursen indelas i Algebra och Analys.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom matematisk analys som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de kemiska och biotekniska ämnena. De studerande ska bibringas såväl förståelse för begreppen som färdighet i att använda dem varvid tidigare kända begrepp fördjupas och räknefärdigheten uppövas. Kursen introducerar användning av matematiskt programpaket.

Innehåll
Se delkurser.

Litteratur
Dunkels, A m fl: Mot bättre vetande i matematik, Studentlitteratur, 2 uppl 2001, ISBN 91-44-01919-X
Persson A, Böiers L-C: Analys i en variabel, Studentlitteratur, 2 uppl 2001, ISBN 91-44-02056-2.
Övningar i Analys i en variabel, Matematikcentrum, 4 uppl 2001, KFS AB Lund


Matematisk analys / Algebra0103

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.

Innehåll


Matematisk analys / Analys0203

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.

Innehåll