Kursplan för höstterminen 2003
BIOMEKANIKFHL110
Biomechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Ingrid Svensson, ingrid@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: FHL064 Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd konstruktionsuppgift.

Mål
Kursen avser att ge studenterna kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion ur hållfasthetslärans/mekanikens perspektiv.

Innehåll
Kroppens byggstenar som utgörs av ben, brosk, muskler, ligament, blod och kroppsvätskor beskrivs och modelleras med hjälp av begreppsapparaten från tidigare kurser i mekanik och hållfasthetslära. Begrepp som konstitutiva ekvationer och evolutionslagar tillämpas på biologiskt material t.ex. ben, där effekter av belastningar modelleras på den inre strukturen. Skelettets uppbyggnad och rörelseapparaten beskrivs som ett mekaniskt system där benen förenas i leder och aktiviteten i musklerna styr rörelserna.

Litteratur
Utvalda delar ur de tre volymerna av Y. C. Fung, Biomechanics:
· Mechanical Properties of Living Tissues
· Cirkulation
· Motion, Flow, Stress and Growth