Kursplan för höstterminen 2003
HÅLLFASTHETSLÄRA, GRUNDKURSFHL105
Solid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Docent Solveig Melin, solveig.melin@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys, Mekanik GK för F. Prestationsbedömning: Slutbetyg ges i skala 3,4,5 efter sammanvägning av resultaten på två skriftliga deltentamina, båda med betyg i skalan 3,0 (0,2), 6,0. Hemsida: http://www.solid.lth.se. Övrigt: Endast för antagna fr o m 2002.

Mål
Kursen ger den grundläggande introduktionen till begrepp och grundprinciper i hållfasthetslära och möjliggör vidare studier inom området. Efter kursen ska man kunna:

Innehåll
Kursen behandlar de grundläggande begreppen jämvikt, deformationssamband och materialsamband. Efter kursen har teknologen grundläggande kunskaper i dimensionering med hänsyn till dragning, böjning och vridning.

Litteratur
Distribueras via Avdelningen för hållfasthetslära.