Kursplan för höstterminen 2003
TELEKOMMUNIKATIONETS630
Communication Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3, IE2, IPV3. Kursansvarig: Stefan Adolfsson, stefan.adolfsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FMS601 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen eller en kortfattad rapport på 5-10 sidor i något av de ämnen som examinator rekommendera. För slutbetyg krävs godkända laborationer.

Mål
Kursen ger kunskaper om grundläggande principer för

samt ger översiktliga kunskaper om

Innehåll
Grundläggande principer Källkodning, entropi, Huffmankoden, kanalkodning, blockkoder, felrättning och felupptäckt, BCH-koder, faltningskoder, Viterbialgoritmen, modulering, spektralegenskaper, brustålighet, exempel på moduleringsformer: AM, FM, PSK, DPSK, QAM, FSK, MSK, GMSK.

Radio Sändare och mottagare på blockschemanivå. Superheterodynprincipen. Pilottonstereo. RDS. Minicall. DAB.

Television Svart/vit-TV och färg-TV. TV-signalens utseende. TV-sändare och TV-mottagare på blockschemanivå. NICAM. Digital TV.

Mobiltelefoni Det digitala mobiltelefonsystemet GSM.

Telefonnätet Nätuppbyggnad, SDH-teknik.

Litteratur
Anders Svärdström: Modulation och teleteknik, Studentlitteratur 1994 ISBN 91-44-38511-0 samt kompendium "Telekommunikation".